DIOPTER KREĆE S BESPLATNOM EDUKACIJOM ZA „PRIPREMATELJA JELA ISTARSKE TRADICIJSKE KUHINJE“

U sklopu projekta ”Rudnici baštine”, Diopter – otvoreno učilište Pula nudi novi program
osposobljavanja za posao „priprematelj jela istarske tradicijske kuhinje“. Projekt ima za cilj
poticati i povećati zapošljivost nezaposlenih osoba i osoba s invaliditetom u sektoru
turizma i ugostiteljstva.

Projekt Rudnici baštine provodi Pučko otvoreno učilište Labin u ulozi nositelja, s partnerima
Diopter – otvorenim učilištem Pula, Udrugom Istra Inspirit, te Ugostiteljskim obrtima
Bukaleta i KORAL d.o.o.

Uvjeti upisa u program jesu: završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti, no polaznik mora biti nezaposlena osoba mlađa od 25 godina, nezaposlena osoba starija od 54 godine ili osoba s invaliditetom.

Trajanje programa je 170 sati konzultativno-instruktivne nastave. Teorija i vježbe održat će
se u učionici i praktikumu Diopter – otvorenog učilišta, a praksa u ugostiteljskim ili hotelskim objektima s kojima učilište ima sklopljen ugovor. Po završetku osposobljavanja, zanimanje ”priprematelj jela istarske tradicijske kuhinje” polaznicima se upisuje u e-knjižicu, čime postaju konkurentni na tržištu rada.

Važno je istaći kako polaznicima Diopter plaća troškove putovanja na osposobljavanje,
sanitarni pregled i uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova „priprematelj jela istarske tradicijske kuhinje“.

U svrhu upisa, iz Dioptra mole sve koji udovoljavaju navedenim uvjetima da ispune online
obrazac na linku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyotmDNkB_rgw9W086vtahty6IVcrVxH6Uo
TQ4bDqu7S0bDg/viewform

Link se nalazi i na Facebook stranici Diopter Otvoreno Učilište.

Također, za više informacija o programu osposobljavanja ali i za prijavu javiti se možete i na brojeve: 052/ 501-500 ili 098/276-179, te na mail adresu: