17.7 C
Poreč
Petak, 5 lipnja, 2020
iVijesti banner
Naslovnica AKTUALNO DRŽAVA LOŠIH NAMJERA

DRŽAVA LOŠIH NAMJERA

Bespravna gradnja na poljoprivrednom i šumskom zemljištu u Rovinju (i drugim dijelovima Istre) poprimila je vrlo ozbiljne razmjere. Rovinjska gradska uprava nastoji zaustaviti divljanje nelegalnih graditelja – ali pri tome nema Državu na svojoj strani. Država je, naime, osim loših propisa i nadzora, koji omogućavaju takvo stanje u prostoru, u Rovinju već donijela niz spornih odluka kojima se omogućava izgradnja koja nije predviđena rovinjskim prostornim planovima. Dodatni udarac samostalnosti u prostornom planiranju i doprinos bespravnoj gradnji su izmjene katastarskog plana Rovinja i Rovinjskog Sela na različitim područjima poljoprivrednog i šumskog zemljišta, koje su u suprotnosti prostorno-planskoj namjeni zemljišta – i zdravoj pameti. Naime, područje šuma i poljoprivredno zemljište isparcelirano je kao da se radi o građevinskom području, s parcelama od cca 400 do 800 m2 s predviđenim prometnicama!

Prema Zakonu o lokalnoj i područnoj samoupravi, općine i gradovi obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana. Njime su utvrđena i područja koja spadaju u samoupravni djelokrug djelokrug jedinica lokalne samouprave, a među kojima je i prostorno i urbanističko planiranje.

Vjerojatni scenarij? Država, koja je vlasnica isparceliranog zemljišta, stavi parcele na prodaju kao poljoprivredne i šume, jeftinije nego građevinsko zemljište, i tako potakne daljnju bespravnu radnju. U scenarij možemo ugradit i mig kumovima o prodaji kao i mig o tome da inspekcije neće reagirati na bespravnu gradnju te da će se sve to lijepo kasnije legalizirati. Lijepa naša korumpirana. Izvor: Zelena Istra

NAJČITANIJE