7 C
Poreč
Nedjelja, 19 siječnja, 2020
iVijesti banner
Naslovnica ISTRA Koristi li se Pula parking d.o.o. zakonito pomorskim dobrom?

Koristi li se Pula parking d.o.o. zakonito pomorskim dobrom?

Lučka uprava Pula i Pula parking d.o.o. posluju na temelju Sporazuma o privremenom korištenju kopnenog prostora!

Nakon objave na našem portalu o mogućem protuzakonitom korištenju i protuzakonitoj naplati parkinga od strane Pula parking d.o.o. na lokaciji kojom upravlja Lučka uprava Pula dodatno smo istražili koliko su navodi iz dopisa kojeg smo zaprimili istiniti. Upitali smo Lučku upravu Pula te Pula parking d.o.o. pitanje po kojoj pravnoj osnovi Pula parking d.o.o. koristi prostor kojim upravlja Lučka uprava Pula?

Doznali smo da je između Lučke uprave Pula i Pula parking d.o.o. sklopljen Sporazum o privremenom korištenju kopnenog prostora u svrhu obavljanja djelatnosti organizacije i naplate parkirnog prostora. Radi se o prostoru na kojem već duži niz godina upravlja Lučka uprava Pula, na kojem se sustavno gradi i uređuje rivu prema sjevernom djelu – objašnjavaju iz Lučke uprave Pula.

Iz zaprimljenog odgovora doznajemo još da je  prema Odluci Upravnog vijeća Lučke uprave Pula, a obzirom da Odlukom o organizaciji naplate i kontrole parkiranja na javnim površinama propisano da djelatnost javnog parkirališta može obavljati samo trgovačko društvo u vlasništvu Grada Pule, prostor obalnog platoa ustupljen je na privremeno korištenje trgovačkom društvu Pula parking d.o.o., a sve s ciljem rasterećenja prometa i smanjena prometnih gužvi koja su posebno izražena u ljetnim mjesecima.

Iz Pula parkinga d.o.o. nas izvještavaju da se predmetno zemljište koristi temeljem dopuštenja Lučke uprave Pula te uz plaćanje naknade za korištenje zemljišta Lučkoj upravi Pula, a sukladno zaključenom ugovoru.

 

Dok se Ministarstvo financija ograđuje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture šuti

U tri smo navrata kontaktirali i resorno Ministarstvo, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i u dva navrata Ministarstvo financija. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je 13. rujna odgovorilo na naše pitanje te nas je obavijestilo da nadležna Lučka kapetanija Pula postupa u predmetu provjere načina upotrebe obalnog platoa koji je ustupljen na privremeno korištenje trgovačkom društvu Pula parking d.o.o..

Na naš upit od 19. rujna, s kojim tražimo da nas izvijeste tko je na današnji dan upisan u Registar dodijeljenih koncesija RH kao korisnik koncesije nad predmetnim česticama nismo do danas zaprimili odgovor. Kao što nismo zaprimili odgovor na mail koji smo poslali 30. rujna s kojim opet tražimo da nas obavijeste tko je na današnji dan upisan u Registar dodijeljenih koncesija RH kao korisnik koncesije nad predmetnim česticama te da nas informiraju o ishodu provjere, odnosno, inspekcijskoga nadzora Lučke kapetanije Pula nad načinom upotrebe predmetnih čestica.

Kontaktirali smo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture telefonski. Djelatnik pri Odjelu za upite novinara objasnio nam je  da je postupak provjere u tijeku i da ćemo biti informirani čim i oni dobiju informacije. Doznali smo također da je naš upit proslijeđen nadležnim institucijama te da ćemo o nalazu inspekcijskog nadzora Lučke kapetanije Pula biti obaviješteni.

 

Što kaže zakon?

Ima previše zakonskih referencija koje upućuju na sporne radnje, navesti ćemo samo neke.

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama u članku 66. stavak 3. propisuje da: Pravne osobe koje na temelju posebnog zakona obavljaju djelatnost koja se odnosi na sigurnost plovidbe na moru, mogu ovu djelatnost obavljati na lučkom području bez koncesije o ćemo odluku donosi Upravno vijeće lučke uprave.

Stvaranje parking mjesta teško se može opravdati kao obavljanjem djelatnosti koje se odnose na sigurnost plovidbe na moru. Odnosno, odluka Upravnog vijeća Lučke uprave Pula da se prostor obalnog platoa ustupi na privremeno korištenje trgovačkom društvu Pula parking d.o.o. nema zakonsku opravdanost jer se odluka ne odnosi na sigurnost plovidbe na moru, već o  rasterećenju prometa i smanjena prometnih gužvi koja su posebno izražena u ljetnim mjesecima, kako u zaprimljenom odgovoru Lučke uprave Pula i piše.

Zakon o Koncesijama predviđa da nadzor nad provedbom zakona vrši ministarstvo nadležno za financije u okviru politike koncesija (članak 84. Zakona o koncesijama) te da inspekcijski nadzor provode inspektori i drugi nadležni službenici Ministarstva financija. Čudi stoga ograđivanje Ministarstva financija (o ćemo smo pisali u prethodnom članku) te uporno usmjeravanje našeg upita prema Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

Podsjećamo, Pula Parking d.o.o. ne obavlja djelatnost naplate parkinga temeljem Ugovora o koncesiji već temeljem Odluke upravnog vijeća Lučke uprave Pula i naknadnog potpisanog Sporazuma.

Mnogo je tu još nedorečenog i nejasnog, a moglo bi se jednostavno sve ukloniti ako bi državne institucije u razumnom roku odgovarale na upite medija i javnosti i ako bi nadležne institucije učinkovito kontrolirale primjenu zakona. Ako je pravna država državni oblik vlasti gdje se vlast mora obnašati prema pravnim načelima, pravilima i procedurama onda u slučaju Pula parkinga i Lučke uprave Pula možemo kazati da postoji opravdana sumnja da nisu primijenjena pravna načela, pravila i procedura te očekujemo od nadležnih institucija da utvrde zakonitost obavljanja djelatnosti naplate parkinga. Naravno! Ako pravna država još postoji?

NAJČITANIJE

- Advertisement -