15.5 C
Poreč
Srijeda, 8 srpnja, 2020
iVijesti banner
Naslovnica ZANIMLJIVOSTI Učitelj i pedagog Josip Baćić ujedinio je Učiteljsko društvo Narodna prosvjeta za...

Učitelj i pedagog Josip Baćić ujedinio je Učiteljsko društvo Narodna prosvjeta za Istru

Baćić, Josip, učitelj i pedagog (Rešetari kraj Kastva, 27.I.1874 – Ljubljana, 11.XI.1945). Učiteljsku školu završio 1895. u Kopru. Službovao u DragućuSovinjaku i Buzetu te u Pazinu, gdje je bio ravnateljem Učiteljske pripravne škole. Istodobno je do 1918. radio na hrv. Ženskoj učiteljskoj školi.

U Pazinu je djelovao u hrv. učiteljskim društvima, koje je ujedinio u Učiteljsko društvo Narodna prosvjeta za Istru, kojemu je bio predsjednik 1908–11. Uređivao je i istoimeni časopis (1909–11), a zatim je bio urednikom časopisa Hrvatska škola. Objavljivao je priloge i u mnogim drugim periodicima: Novi list, Pučki prijatelj, Domaće ognjište, Katolički list. Kao teoretičar i praktičar pridonio je razvitku hrv. školstva u Istri na poč. XX. st. Nakon I. svj. rata preselio se u Ljubljanu, gdje je na Učiteljskoj školi predavao hrvatski jezik. Napisao je udžbenik Hrvatski ili srpski jezik, Metodički i na osnovu akcenta za školu i privatnu uporabu (Ljubljana 1924). Djelovao je u društvima istar. emigranata, a pisao je i u slov. časopisima Sv. Cecilija i Edinstvo.

Izvor: istrapedia.hr

NAJČITANIJE