Podaci o općinama koje su u Istri postojale do kraja 1992. godine

(Prema podacima iz popisa stanovništva 1991. godine i knjizi „Društvena struktura naselja u SR Hrvatskoj“ Jurja Hrženjaka) :

  1. Općina BUJE: Obuhvaćala je prostor od 368 četvornih kilometara, na kojem je, prema popisu stanovništva iz 1991., živjelo nešto manje od 24.000 stanovnika. Općinska vlast bila je decentralizirana putem tri mjesna ureda (Umag, Novigrad i Oprtalj), a u sastavu općine bio je i velik broj mjesnih zajednica. Danas se na tom prostoru nalaze gradovi Buje, Novigrad i Umag te općine Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj, kojem je priključeno i područje Livada što je ranije pripadalo općini Buzet.

  1. Općina BUZET: Obuhvaćala je prostor od 319 četvornih kilometara, na kojem je 1991. živjelo nešto više od 7.000 stanovnika. U sastavu općine bila su četiri mjesna ureda (Livade, Roč, Lanišće i Vodice), kao i velik broj mjesnih zajednica. Danas se na području Buzeštine nalaze Grad Buzet i Općina Lanišće, dok su Livade priključene Općini Oprtalj.

  1. Općina LABIN: Obuhvaćala je područje od 386 četvornih kilometara, na kojem je 1991. živjelo oko 26.000 ljudi. U sastavu općine bio je samo jedan mjesni ured – Potpićan te velik broj mjesnih zajednica. Danas se na tom području nalaze Grad Labin i općine Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedelja.

  1. Općina PAZIN: Obuhvaćala je prostor od 532 četvorna kilometra i imala je 1991. oko 19.000 stanovnika. U sastavu općine postojalo je pet mjesnih ureda (Motovun, Karojba, Tinjan, Cerovlje i Lupoglav), kao i niz mjesnih zajednica. Danas na tom prostoru postoje Grad Pazin i općine Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan).

  1. Općina POREČ: Obuhvaćala je teritorij od 350 četvornih kilometara i imala je 1991. oko 23.000 stanovnika. Mjesnih ureda bilo je šest (Tar, Kaštelir, Vižinada, Višnjan, Vrsar i Sveti Lovreč), dok je mjesnih zajednica bilo nekoliko puta više. Danas na tom prostoru postoji Grad Poreč i općine Funtana, Kaštelir – Labinci, Sveti Lovreč, Tar – Vabriga, Višnjan, Vižinada i Vrsar.

  1. Općina PULA: S površinom od 574 četvorna kilometra i preko 85.000 stanovnika 1991. godine bila je najveća istarska općina. U njenom je sastavu bio više od 40 mjesnih zajednica, od čega 17 u samom gradu Puli, a mjesnih odbora je bilo pet (Fažana, Vodnjan, Svetvinčenat, Barban i Krnica). U osnovi, obuhvaćala je grad Pulu i prigrad. Danas se na tom području nalaze gradovi Pula i Vodnjan te općine Barban, Fažana, Ližnjan, Marčana, Medulin i Svetvinčenat.

7. Općina ROVINJ: Sa samo 291 četvornim kilometrom bila je najmanja istarska općina. Ipak, na tom je prostoru 1991. godine živjelo oko 20.000 stanovnika. U sastavu općine Rovinj bilo je 15 mjesnih zajednica, od čega sedam samo na području gradskog naselja Rovinj te tri mjesna ureda (Bale, Kanfanar i Žminj). Danas na području Rovinjštine postoji Grad Rovinj i općine Bale, Kanfanar i Žminj. (iV)