POREČ: Udruga građana ”Zajedno – Insieme” prijavila gradonačelnika Lorisa Peršurića DORH-u

Članovi udruge građana ”Zajedno Insieme” održali su jučer u Poreču konferenciju za medije. Konferenciju za medije otvorio je predsjednik udruge Maurizio Zennaro, a sudjelovali su još Eni Mihalić, u svojstvu predsjednika Izvršnog odbora udruge te gradski vijećnici izabrani sa nezavisne liste ”Zajedno – Insieme”, Ljiljana Sinanović i Dalibor Jukopila.

Zennaro je u uvodnom dijelu konferencije za medije dozvolio si digresiju i demantirao informaciju koju je gradska uprava plasirala vezano za stavljanje njegovog vijećničkog mandata u mirovanje. ”Ne postoje nikakvi osobni razlozi”, istaknuo je Zennaro i nije mu jasno zašto gradska uprava plasira takve dezinformacije. Objasnio je da je predsjednica Mandatne komisije na 8. sjednici GV izjavila da je iz osobnih razloga stavio mandat u mirovanju, što nije istina jer to u njegovom zahtijeva nigdje ne piše.

”Radi se o realizaciji dogovora članova naše nezavisne liste koji su izrazili spremnost i želju da budu društveno i politički angažirani i postanu vijećnici Grada Poreča- Parenzo. Ulazak Dalibora Jukopile u Gradsko vijeće samo je prvi ”ulazak”  kandidata naše NL u Gradsko vijeće jer do kraja ovog mandatnog razdoblja biti će ih još”, objasnio je predsjednik udruge građana ”Zajedno – Insieme”.

Građanska inicijativa Zajedno – Insieme posala je Udruga građana Zajedno – Insieme

Građanska inicijativa Zajedno – Insieme rodila se iz potrebe aktivnog sudjelovanja građana u oblikovanju lokalne politike i prvi je put nastupila na lokalnim izborima 2017.g. Tada je osvojila vijećnički mandat, a na zadnjim lokalnim izborima u Gradsko vijeće ušla je sa dva vijećnička mjesta. Na zadnjim lokalnim izborima, sa osvojenih 784 glasova, nezavisna lista ”Zajedno – Insieme”, postala je najjača oporbena opcija u gradu.

”Osnivačka skupština udruge Zajedno – Insieme održana je 10. listopada 2021.g., a rješenje UDUŽI  o registraciji udruge doneseno je 10. siječnja 2022.g.. Stvoren je je organizacijski okvir, postavili smo si ciljeve i odredili djelatnosti.  Udruga ima svoja tijela i svoje predstavnike”, rekao je Maurizio Zennaro.

U svojstvu predsjednika Izvršnog odbora Udruge ”Zajedno – Insieme” novinarima se obratio Eni Mihalić koji je objasnio da udruga građana ”Zajedno – Insieme” nastavlja put koji je već utabala građanska inicijativa ”Zajedno – Insieme”, a cilj Udruge je poticanje i podupiranje javnih aktivnosti i inicijativa usmjerenih jačanju demokratskih oblika participiranja građana (neposredna demokracija).

Zennaro se nadovezao i otkrio da su članovi Izvršnog odbora osobe koje su na zadnjim lokalnim izborima bile na kandidacijskoj listi, kao i građani koji su od samog početka podržali ideju i potrebu stvaranja zajedničkog građanskog bloka i udružene građanske fronte u boriti ”protivi sveprisutnog stranačkog klijentizma i korupcije svih boja i svih vrsta, a u našem konkretnom slučaju u borbi protiv klijentizma i korupcije kuju generira porečki IDS”, zaključio je Maurizio Zennaro.

Kaznena prijava DORH-u protiv odgovornih osoba Grada Poreča – Parenzo zbog sumnje u nezakonito postupanje prilikom prodaje gradske imovine u ulici Partizansko šetalište br. 4.

 ” Jedna od djelatnost naše Udruge je i promicanje načela dobrog upravljanja te suzbijanje korupcije, a na 3. sjednici Gradskoga vijeća koja je održana 9. kolovoza 2021.g., postavili smo gradonačelniku Lorisu Peršuriću upravo pitanje koje se odnosi na načelo dobrog upravljanja i dobrog raspolaganja gradskom imovinom ”, izložio je Zennaro.

Pitanje se odnosilo na prodaju gradske imovini na k.č. 466 k.o. Poreč, u ulici Partizanskog šetališta br.4.,  gdje je Grad bio u suvlasničkom udjelu nekretnine. Procjenitelj je procjeni vrijednosti predmetne nekretnine na 265 000 kuna, a kupac je ponudio i uplatio 291 500 kuna ( 38.866 eura). Potrebno je prisjetiti se da je na istoj katastarskoj čestici privatni vlasnik prodao manji suvlasnički udio za 120 000 eura. O svemu je naš portal pisao OVDJE i OVDJE.

” Možda je potrebno i napomenuti da procjenitelj nije u Procjenu ukalkulirao zemljište. U procjeni piše da zemljište u samom centru grada: ” neće se posebno procjenjivati ”. Gradonačelnik Peršurić, kao osoba koja je naručila procjenu, ali i kao osoba iz građevinske struke, trebao je, a nije odbaciti ponudu i zatražiti izradu nove ”, rekao je Zennaro.

”Na vijećnička pitanja koja smo na tu temu postavljali u Gradskome vijeću od gradonačelnika i ostalih odgovornih gradskih dužnosnika nismo dobili kvalitetne, precizne i sigurne odgovore. Poznato nam je da je nadležni odijel Policijske postaje Poreč istraživao slučaj, ali nije nam poznat ishod policijskog istraživanja. U nedostatku pouzdanih i kvalitetnih odgovora od odgovornih gradskih dužnosnika, odlučili smo slučaj prodaje gradske imovine prijaviti državnim institucijama, odnosno Državnom odvjetništvu RH i neka nadležna državna tijela utvrde ili odbace nezakonitosti u slučaju prodaje gradske imovine u ulici Partizanskog šetališta br.4.”, zaključio je predsjednik udruge ”Zajedno – Insieme”.

Po mišljenju vijećnice Ljiljane Sinanović, gradonačelnik Loris Peršurić je tom prodajom oštetio gradski proračun za iznos od 700 do 800 tisuća kuna.

Mišljenje o šestomjesečnom radu novog saziva predstavničkog tijela Grada Poreča – Parenzo iznijeti će vijećnica Ljiljana Sinanović i vijećnik Dalibor Jukopile

Gradski vijećnik Dalibor Jukopila iznio je nekoliko osobnih opservacija usko vezanih uz rad Gradskog vijeća Grada Poreča, a koje se odnose na netom održanu sjednicu dana 03.02.2022. godine.

Jukopila smatra da vladajući IDS primjenjuje Poslovnika o radu Gradskoga vijeća u: ” nakaradnoj, nehumanoj, svakako i politički nekorektnoj formi. Oporbeni članovi tog predstavničkog tijela dovedeni su u očitu, ali ne slučajnu, podcjenjivačku i inferiornu situaciju prilikom artikulacije svojih pitanja, obrazloženja ili mišljenja”, smatra vijećnik Jukopila. Požalio se i na dvije minute vremena koje su Poslovnikom propisane za postavljanje vijećničkih pitanja te ironično zaključio: ” Kakav samo lingvističar, fonetičar i lektor morate biti da ispoštujete jednu od odredbi ovog, kako sam ga maloprije nazvao politički nekorektnog postupovnog akta”.

Vijećnika Jukopilu je poprilično neugodno iznenadilo i način donošenja akata od strane vladajućeg IDS-a u smislu probijanja zakonskih rokova. ” Na nedavnoj su sjednici, većinom glasova izglasane dvije Odluke koje ovoj tezi govore u prilog’ ‘,  rekao je Dalibor Jukopila. Prva je Odluka o pristupanju izradi Programa zaštite divljači na području Grada Poreča, čiji je zakonski rok za donošenje istekao 17.11.2020. godine i druga, Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Poreča, čiji je pak zakonski rok za donošenje istekao 31.01.2022. godine. ” Očito je kako vladajući IDS propušta zakonske rokove za donošenje određenih akata u jednoj situaciji kakva ozbiljnoj JLS-e kao što je Grad Poreč zaista ne dolikuje’‘, rezolutan je bio Dalibor Jukopila.

Mišljenje vijećnice Ljiljane Sinanović i cijeli tijek konferencije za tisak udruge građana ”Zajedno – Insieme” možete pratiti u videu: