9.1 C
Poreč
Ponedjeljak, 19 travnja, 2021
iVijesti banner
NaslovnicaAKTUALNOPOREČU JE POTREBNA NOVA POLITIKA I NOVI MORAL GRADSKE VLASTI

POREČU JE POTREBNA NOVA POLITIKA I NOVI MORAL GRADSKE VLASTI

Gradonačelnik grada Poreča objavio je veliku vijesti o smanjenju kamata na kredite za kapitalne objekte koji su izgrađeni u gradu Poreču: dvoranu Žatika, osnovnu školu Finida i osnovnu školu Žbandaj. Tako doznajemo da su banke smanjile kamatne stope na kredite Gradu, od prvotnih 5%   na cca 1% do 1,2% i time je Grad uštedio nekih cca 11,5 miliona kuna, a skraćivanjem rokova otplate Grad će uštedjeti još cca 12 milijuna kuna

U svakom slučaju radi se o vrijednom uspjehu, pogotovo ako se zna da se radi o pregovorima sa bankama, koje teška srca, rijetko i selektivno smanjuju kamate. Grad je u tome uspio i ostvario je za građane koji financiraju proračun vrijedan uspjeh. I to bi trebala biti uputa svakom građaninu da nastoji pregovarati sa bankama o smanjenju kamatnih stopa. Istina je da će taj put biti težak, trnovit, neizvjestan, ali pokušaj je vrijedan, opravdan i ako se ne poduzme ne može se niti očekivati nikakav rezultat, pogotovo ne uspjeh poput uspjeha kojeg je ostvario Grad Poreča.

Ovo je velika ušteda za Grad kako kaže gradonačelnik i ova ušteda će se osjetiti i u narednim proračunima Grada do krajnje otplate kredita. To je točno! Ali pitanje je što je sa građanima? Što je sa njihovim kreditima? Tko će im pomoći osim njih samih da i oni uspiju smanjiti svoje kamate na kredite na tako zadovoljavajući način poput institucije Grada? Kako im Grad može, i da li hoće  pomoći u njihovoj borbi za smanjenje kamata? Jer, Grad nisu institucije nego građani, ljudska bića sa svojim dobrim i lošim osobinama.

Građani čine Grad gospodine Gradonačelniče! Što će biti s njima?

Nažalost, došlo je vrijeme da građani izbjegavaju nekad omiljene službenike sa svojim uniformama i nazivom poštar kako ne bi primili, ili opomenu, ili ovrhu, ili obavijest o pljenidbi sredstava sa njihovog inače skromnog računa i kada vide te naše inače dobre duše, bježe od njih kao vrag od tamjana, ili mijenjaju cestu, ili zgradu kako bi izbjegli svaki kontakt s tim ljudima u kojima vide strah za svoju egzistenciju. A ti isti građani žele plaćati svoje obveze. Ne žele oprost, žele raditi i zarađivati za svoju egzistenciju, za svoju obitelj.

Uspjeh Grada se mjeri srećom i zadovoljstvom građana i ne može samo jedna strana biti uspješna, a građani koji čine taj Grad dovedeni su, ne svojom krivljom, u tešku ekonomsko – egzistencijalnu situaciju. Tim građanima treba pomoći i pokazati da pravednost postoji i da to nije fikcija. I zato bi Grad kao institucija trebao stati iza svojih građana da i oni od strane banaka i Gradskih društava ostvare manje kamate i moratorije na kredite, obročno plaćanje, itd., kako bi osjetili da je politika briga za polis, za državu, za opće zajedničko dobro, za građane ovog Grada.

Kada ćete kao Gradonačelnik promijeniti odnos prema Građanima?

Naime, politika nije samo vladanje Gradom, nego i nastojanje  ostvarivanja nekog društvenog cilja. A, što je taj cilj bliži ljudima time je i bliži moralnim vrijednostima. Trebaju nam jednostavne stvari:  pravednost, osjećaj za druge i drugačije. Modernog Gradonačelnika to upućuje da učini ono na što nije zakonski obavezan, a to je ono što je moralno i opravdano. U biti, ako ste uvjereni da je potrebna nova politika i novi moral u Poreču, onda ste na pravoj stani. Jeste li?

Glava se ne smije okretati na drugu stranu kada vidimo nepravdu. A nepravda, nemoć i apatija nas okružuje te stvara ledeno okruženje iz kojeg se čuje vapaj za pomoć! I zato bi se svaka odluka i inicijativa trebala propitivati na način poštenog i pravednog cilja, sa manje pohlepe i privilegija. Sa više spremnosti za pomoći drugima, a ne zanemarivanje slabijih, a to su danas građani. Manje nasilništva moćnih nad nemoćnima. Manje nepotizma i klijentelizma jer u tome nema ni morala, ni poštenja ni pravednosti.

Nama trebaju promjene društvenih odnosa, promjena svijesti i preuzimanje odgovornosti. Odgovornosti za građane i – sa građanima. Odgovornosti za njihove živote. Odgovornost za zdravlje. Odgovornost za izgrađivanje „kreativnog grada“ i to zajedno/insieme: političari i građani!

Promjene neće doći same po sebi. Promjene mogu donijeti samo svjesni i odgovorni političari uz participaciju – Građana. To znači – zajedno. Jer, sreća prati samo hrabre i odgovorne ljude! Političarima Poreča treba nova hrabrost, a ne ponašanje iz pozicije samodostatne vlasti i moći. Građanima treba vlast koja je servis građana, a ne vlast nad njima. Ako to shvatite i uvjerite građane da je Poreč njihov Grad i ohrabrite ih odnosno omoguće da sudjeluju u donošenju odluka, sreća za Grad će sigurno doći!

Emerik

NAJČITANIJE