11.8 C
Poreč
Petak, 30 listopada, 2020
iVijesti banner
Naslovnica ISTRA Na današnji dan 1771.g. rodio se ,,istarski Plutarh'', Stancovich (Stanković) Pietro

Na današnji dan 1771.g. rodio se ,,istarski Plutarh”, Stancovich (Stanković) Pietro

Foto: Autoportret iz 1791.g.
Stancovich (Stanković), Pietro Mattia (Petar Matija), svećenik i polihistor (Barban, 24.II.1771. – Barban, 12.IX.1852.).Risultato immagini per UOMINI DISTINTI DELL'ISTRIAŠkolovao se prvo u Rovinju i Udinama, zatim je studirao teologiju u Padovi te istodobno izučavao pravo, matematiku i prirodne znanosti. Zaređen je za svećenika 1795. u Puli (biskup I.D.Juras). Ubrzo potom imenovan je kanonikom zborne crkve sv. Nikole u Barbanu. U rodnom se mjestu, u kojem je proveo zrelu i poodmaklu dob, bavio arheologijom, poviješću, jezikoslovljem, bogoslovljem, pjesništvom, nar. običajima, ali i poljodjelsko-tehničkim izumima, zoologijom, botanikom, geologijom i dr.
U vlastitoj je nakladi objavio više od dvadeset svojih djela, a više njegovih neobjavljenih istraživanja nije sačuvano. Iako rođenjem Hrvat, držao se pripadnikom talijanskog kulturnoga kruga. Pisao je uglavnom na talijanskom jeziku, a samo iznimno na materinskom hrvatskom, kao npr. katekizam Kratak nauk karstianski (1828), što ga je sastavio za svoje hrvatske župljane.
U znanstveno-stručnim krugovima bio je na glasu kao polemičar. Studijom Della patria di San Girolamo Dottore di Santa Chiesa (1824) počeo je višegodišnju, prilično oštru raspravu s pojedinim dalmatinskim svećenicima o položaju Stridona, što ga je on tražio u istarskom Zrenju, pridonoseći time prijeporu oko mjesta rođenja sv. Jeronima. Svojim je glavno djelom Biografia degli uomini distinti dell’Istria (1828–29), u kojem je u tri sveska sastavio životopise uglednih Istrana do svojega doba, zaslužio pridjevak »istarski Plutarh«.
Foto:barper.com
U raspravi Trieste non fu villaggio Carnico, ma luogo dell’Istria (1830), kojom je također potaknuo višekratnu korespondenciju s dalmatinskim svećenicima, zastupnicima tzv. ilirske teorije o podrijetlu Južnih Slavena, bavio se i odnosima Ilira i njihova jezika te doseljenoga slavenskog pučanstva, odričući im bilo kakve izravne međusobne narodnosne i jezične veze.

Risultato immagini per UOMINI DISTINTI DELL'ISTRIAObjavio je i nekoliko radova u kojima je predstavio svoje poljodjelsko-tehničke izume, a dva su mu uređaja za preradbu maslina – spolpoliva (iz 1840) i torchioliva (iz 1841) – priskrbila međunarodni ugled. Bio je fiziokratski usmjeren i imućan posjednik.
Risultato immagini per UOMINI DISTINTI DELL'ISTRIA

Rado je putovao, sudjelovao na znanstvenim i stručnim skupovima te održavao veze s mnogim uglednim osobama, napose s onima iz intelektualnih krugova. Bio je članom nekoliko znanstvenih  i umjetničkih akademija, ustanova i društava. Svoju je bogatu knjižnicu od više tisuća svezaka oporučno zavjetovao gradu Rovinju te se ona čuva u tamošnjem Zavičajnome muzeju pod imenom Stancoviciana, a najveći se dio njegove rukopisne ostavštine nalazi u Sveučilišnoj knjižnici u Puli. Iako je bio jedan od najuglednijih Istrana u Europi u prvoj pol. XIX.st., pravo se znanstveno zanimanje za njega i njegovo djelo pojavilo tek u drugoj pol. XX. st. Istrapedia.

Foto: stancoviciana.web

 

NAJČITANIJE