26 C
Poreč
Petak, 3 srpnja, 2020
iVijesti banner
Naslovnica ISTRA Ulaganje u deficitarne kadrove: Grad Umag dao na korištenje još jedan stan

Ulaganje u deficitarne kadrove: Grad Umag dao na korištenje još jedan stan

U okviru poticajnih mjera kojima se deficitarnim službama i kadrovima, od liječnika,  policijskih službenika te prosvjetnih djelatnika, olakšao život i rad u našoj zajednici, Grad Umag je dovršio još jedan projekt te priveo kraju  izgradnju i opremanje tri nova stana.

Grad Umag je tako Ministarstvu unutarnjih poslova ustupio stan na korištenje, površine 65,38 m2, za potrebe policijskih službenika PU Istarske – PP Umag, a time direktno pomogao djelatnicima umaške postaje koji nemaju riješeno stambeno pitanje, a rade isključivo na području Grada Umaga.  Na taj se način pomaže kvaliteti opće sigurnosti na području Umaga koja je temelj za siguran život u našemu gradu. Podsjetimo, Grad Umag planira u 2019. godini, za sufinanciranje troškova najamnine podstanarstva policijskih službenika koji nemaju riješeno stambeno pitanje,  osigurati 2.000,00 kuna po policijskom djelatniku.

Osim pomoći u osiguravanju uvjeta života u Umagu policijskim službenicima, Grad Umag daje na korištenje i 4 stana za učitelje u osnovnim školama te je nedavno predan još jedan stan na korištenje učiteljici, a do rješavanja svog stambenog statusa. Dakle, cilj je na temelju potreba struke pronaći način i osigurati motiv dolaska deficitarnog kadra u naš grad. Iako to nije obveza Grada Umaga, mišljenja smo kako je u pitanju poticajna mjera u odabiru upravo našega grada kao mjesta za život i rad.

U ovaj projekt svakako ulaze i liječnici, kao deficitarni kadar u našoj zajednici, koji su prijeko potrebni radi udaljenosti od opće bolnice u Puli ili Rijeci. Iako zdravstvo nije u nadležnosti Grada Umaga, kontinuirano se trudimo podići razinu kvalitete zdravstvene zaštite na području našega grada kroz sufinanciranje rada hitne medicinske pomoći, osiguravanja stanova za liječnike, kupovinu nedostatnih medicinskih aparata te osiguravanjem uvjeta za zbrinjavanje hitnih slučajeva u bolnici Izola.

Riječ je, dakle, o sustavu koji teži ka poboljšanju uvjeta za rad i život onih prijeko potrebnih kadrova za našu zajednicu. Grad Umag i nakon ove investicije, nastavlja sa sustavnim mjerama u smjeru podizanja kvalitete života, a na dobrobit svih svojih stanovnika.

NAJČITANIJE