UO za upravljanje gradskom imovinom Grada Poreča – Parenzo demantirao vlastiti demantij

” Grad Poreč – Parenzo je dužan širu javnost upoznati s istinitim informacijama koje su zaista i potkrijepljene odgovarajućom dokumentacijom i dokazima”, piše u demantiju koji potpisuje Damir Hrvatin, v.d. pročelnika UO za upravljanje gradskom imovinom i koji je naš portal objavio. Čitajući ovaj članak utvrditi ćete iznosi li Grad Poreč – Parenzo svojim građanima doista istinite informacije, potkrijepljene odgovarajućim dokumentima i dokazima. 

Nakon što je 9. kolovoza o. g. održana 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča – Parenzo naš portal objavio je članak naslovljen: Porečko Gradsko vijeće kupuje imovinu po cijeni od 3 500 eura po m2, a gradonačelnik Loris Peršurić (IDS) samovoljno prodaje gradsku imovinu po nevjerojatnoj cijeni od 310 eura po m2 i to u užem centru grada ! Nedugo zatim, 13. kolovoza 2021.g., od Upravnog odjela za upravljanje gradskom imovinom dobili smo mail sa zahtjevom da objavimo demantiji Grada iz razloga što u članku iznosimo, kako piše u demantiju: ” niz netočnih, neprovjerenih i neutemeljenih  informacija objavljenih u predmetnom članku te da je Grad dužan širu javnost upoznati s istinitim informacijama koje su zaista i potkrijepljene odgovarajućom dokumentacijom i dokazima. ”

U trenutku objave demantija, za razliku od gradske administracije, nismo posjedovali odgovarajuću dokumentaciju i dokaze. Upravo zbog nedostatka potpune dokumentacije i u želji da izbjegnemo pokretanje sudskog spora objavili smo demantiji. Maurizio Zennaro, u svojstvu gradskog vijećnika, zatražio je od Grada dostavu Procjene sudskog vještaka kojeg je Grad angažirao i koji je procijenio nekretninu u vlasništvu Grada u ulici Partizanskog šetališta br. 4 (k. č. 466) te procjenu sudskog vještaka koji je također angažiran od strane Grada i koja je bila naručena radi kupnje kata Žute zgrade u ulici Nikole Tesle 12, odnosno, prostorija koje su donedavno bile u vlasništvu SDP-a.

Nakon uvida u dostavljene Procjene, Maurizio Zennaro, opet u svojstvu gradskog vijećnika, ali i odgovorne osobe portala iVijesti.hr, i nezavisna vijećnica Ljiljana Sinanović, zatražili su razgovor s potpisnikom demantija, gosp. Damirom Hrvatinom, v.d. pročelnikom Upravnog odjela za upravljanje gradskom imovinom. Sastanak s pročelnikom Hrvatinom, na kojem je bio prisutan i Ivan Pavić, viši savjetnik za pravne poslove i pripremu izgradnje, održan je u ponedjeljak 13. rujna s početkom u 14,30 sati.

Iz podataka Procjene sudskih vještaka doznali smo zapravo da Grad Poreč – Parenzo u svom demantiju, unatoč tome što posjeduju potpunu dokumentaciju o predmetnom slučaju i dokaze, iznosi ,, niz netočnih, neprovjerenih i neutemeljenih  informacija ” . Što su na sastanku i potvrdili v.d. pročelnik Damir Hrvatin i viši savjetnik Ivan Pavić.

Prva neistina koja se u demantiju navodi odnosi se na opis pristupa s ceste za nekretninu u ulici Partizanskog šetališta br. 4. U demantiju Grada piše: Radi se o nekretnini koja predstavlja dio posebne uporabne cjeline te u nju nema direktnog pristupa s ceste.”, a u Procjeni sudskog vještaka, na stranici 8., u poglavlju 4.3. Komunalna opremljenost / Prometnice i javna rasvjeta, stoji da: ” Predmetna nekretnina ima pristup s javne prometne površine. ”. Začuđuje što i gradonačelnik misli da je prodao nekretninu koja nema pristup na javnu prometnu površinu jer je na 3. sjednici Gradskoga vijeća upravo to izjavio.

Nadalje, ”radi upoznavanja šire javnosti s istinitim informacijama” u demantiju UO za upravljanje gradskom imovinom piše da ukupna površina nekretnine koju Grad prodaje iznosi 64,69m2, ali se ne objašnjava na koji je način izračunata ukupna površina nekretnine. U ugovoru o kupoprodaji gradske nekretnine piše da Grad prodaje, a kupac kupuje 125/ 222 suvlasničkog dijela etaže, a ukupna površina nekretnine iznosi 233m2 što znači da je Grad efektivno prodao 134,86m2 gazivog prostora”,  Tek iz Procjene sudskog vještaka doznajemo da je ukupna površina umanjena sa 134,86 m2 na 64,69      (razlika 70,17m2) iz razloga što je procjenitelj primijenio različite koeficijente za različite stambene površine pa je tako za terasu površine 67,20 korišten koeficijent 0,25 te je ispalo da je Grad prodao 16,80m2 terase, a ne 67,69m2. Primjenom nižih koeficijenata ukupna površina nekretnine je umanjena sa 134,86 i na svega 64,69 m2, ali je kupac zapravo kupio 134,86 m2 sada već bivše gradske imovine. I to je jedina istina koju je Grad u svom demantiju nekim čudnim slučajem zanemario objasniti svojim građanima.

Foto: Procjena trže vrijednosti nekretnine Danijela Simonetija, dipl.ing.građ.

Za razliku od sudskog procjenitelja Danijela Simonetija, koji je iz nama nepoznatih razloga zanemario upisati pravu tlocrtnu površinu u m2, Jadranko Tintor, također sudski procjenitelj angažiran od Grada za izradu Procijene radi kupnju nekretninu u ulici N. Tesle 14, površinu koju je Grad kupio prikazao je na sljedeći način:

Foto: Procjena trže vrijednosti nekretnine Jadrana Tintora, dipl.ing.građ. 

Grad je dužan širu javnost upoznati s istinitim informacijama koje su zaista i potkrijepljene odgovarajućom dokumentacijom i dokazima, piše u uvodnom dijelu demantija Grada Poreča – Parenzo. Po iznesenom, poštovani čitatelji, možete prosuditi sami koliko je Gradu Poreču – Parenzo doista stalo do iznošenja istinitih informacija koje su potkrijepljene odgovarajućom dokumentacijom i dokazima!? Možda su iznesene neistine u demantiju u službi prikrivanja prave pozadine kupoprodajne radnje ili možda pokušaj umanjivanja odgovornosti s osobe koja jedina može biti odgovorna za počinjenu štetu, a to je gradonačelnik Loris Peršurić.

Foto naslovnica: Procjena trže vrijednosti nekretnine Danijela Simonetija, dipl.ing.građ.